Call TheONE
Menu

[mindd showcase]

KBM App MVP

De strategie om de noodlijdende retailer Kijkshop om te vormen naar een platform kreeg in het begin veel weerstand van medewerkers en toeleveranciers. Het was voor velen nog niet te overzien welke impact het op de onderneming, haar medewerkers en toeleveranciers zou hebben. Ook was niet zeker of het plan door iedereen geaccepteerd zou worden. 

Zelfs de investeerders achter de retailketen waren nog niet overtuigd van de mooie plannen op papier. Daarom werd besloten eerst een MVP (Minimum Viable Product) te ontwikkelen. 

De MVP heeft uiteindelijk de meerderheid (inclusief de investeerders) weten te overtuigen dat de nieuwe koers het tij zou kunnen keren. 

Verantwoordelijk voor:

  • Concept & design
  • MVP development

Wat is a Minimum Viable Product?

Een Minimum Viable Product (MVP) is een prototype van het uiteindelijjke product die de minimaal benodigde functionaliteiten bevat.

Gebruikers kunnen alle schermen zien en op alle knoppen klikken om te navigeren. Hierdoor krijgen ze een compleet beeld hoe het uiteindelijke product er uit komt te zien en zal werken zonder dat er enome effort van programmeurs wordt gevraagt.

Bij de ontwikkeling van een App of platform worden vaak drie vragen gesteld:

  1. Aan welke minimale criteria moet het voldoen?
  2. Wat zouden we nog meer nodig hebben aan functionaliteiten?
  3. Welke overige wensen hebben we?

Bij een MVP wordt alleen antwoord gegeven op de eerste vraag en mogen sommige schermen zelfs statisch zijn.

Wanneer heb je een Minimum Viable Product nodig?

Sommige functionaliteiten binnen een App of platform vragen veel ontwikkeltijd, capaciteit kostbare back-end oplossingen of een combinatie hiervan. Door te kiezen voor een simpelere ontwikkelmethodiek of platform, kunnen misschien niet alle functies geintegreerd worden, maar de leadtime wordt enorm verkort. Ook worden er op kosten bespaard tot dat bewezen is dat de App of het platform potentie heeft.

Een MVP heeft de volgende voordelen:

  1. Het bespaart ontwikkelkosten: Het product kan worden gestest en gepresenteerd in haar minimale vorm voordat er enorme investeringen gedaan worden.
  2. Snellere time-to-market: Een MVP wordt meestal binnen een fractie van de tijd ontwikkeld zodat stakeholders eerder betrokken kunnen worden.
  3. Eerder ontdekken van bugs of design fouten: Schermen en user-interactie op papier of in een digitaal overview bekijken is niet hetzelfde als zelf kunnen navigeren. Met een MVP kun je eerder ontdekken of de userflow logisch en correct is.

Hoe ontwikkel je een MVP?

Er zijn verschillende manieren omeen Minimum Viable Product te ontwikkelen. Een van de eenvoudigste platformen die hierin ondersteunen zijn Justinmind en Invisionapp. Hoewel deze platformen betaalbaar zijn, hebben ze ook beperkingen. Ze zijn soms meer bedoeld als prototype ontwikkeling dan voor het maken van een MVP.

WordPress biedt zoveel mogelijkheden dat deze het meest gebruikt wordt voor het ontwikkelen van een MVP. WordPress ontwikkelaar kunnen standaard plugins gebruiken en maatwerk toepassen om bijna alles te bouwen wat ook mogelijk is met een geavanceerde back-end oplossing. De keerzijde is dat WordPress bij veel gebruikers of dataverkeer erg langzaam wordt.

Wat is de lead time voor een minimum viable product?

Afhankelijk van de omvang en eisen en wensen kunnen ervaren MVP designers en ontwikkelaars meestal binnen 2 tot 8 weken het gewenste resultaat opleveren.